Ontstaan van Delftse PROEFtuin

De plannen voor de Delftse PROEFtuin

 

Met de Delftse PROEFtuin wil Stichting Groenkracht een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving en een veerkrachtig netwerk van duurzaam voedsel creëren, waar verschillende partijen en organisaties bij aangesloten zijn. Met dit initiatief is Stichting Groenkracht in 2013 genomineerd voor de Rabo Stadslandbouw Award.

De Delftse PROEFtuin is voor Stichting Groenkracht een middel om mensen meer bewust te maken van hun eigen invloed op de leefomgeving en de kringlopen in de natuur. Door de productie van voedsel dichterbij de inwoners van een stad te brengen en hen erbij te betrekken, worden mensen zich er weer meer van bewust waar hun voedsel vandaan komt en bewuster van het belang van biologisch voedsel of eten uit de regio. Ook willen we met de Delftse PROEFtuin mensen bewuster maken van gezond voedsel.

Naast het vergroten van bewustwording over duurzame voedselproductie wil stichting Groenkracht met de Delftse PROEFtuin een aantrekkelijke groene omgeving creëren binnen de stad, en een rol spelen in het verbinden van de bewoners uit de omgeving. Zo is de Delftse PROEFtuin een zinvolle invulling van een braakliggend terrein in de stad, waarbij  de tuin een bijdrage levert aan een hoger woongenot en een beter leefklimaat en meer recreatiemogelijkheden oplevert.

Verder is het de bedoeling dat de Delftse PROEFtuin een ontmoetingsplaats gaat vormen, waarbij inwoners van Delft elkaar via gezamenlijk tuinieren elkaar op een informele kunnen ontmoeten en kennis en ervaring met elkaar kunnen delen over de mogelijkheden om in eigen tuin groenten te verbouwen en gezond te eten. Om dit te bereiken organiseert stichting Groenkracht cursussen, workshops en lezingen en zullen er (leer)werkplekken en dagbesteding worden aangeboden aan mensen met een zorg- en of hulpvraag om zo een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt.

Pluktuin
Een deel van de Delftse PROEFtuin is ingericht als pluktuin waar vrijwilligers (inwoners van Delft) en maatschappelijke organisaties gezamenlijk in de tuin werken om biologische groenten, fruit, kruiden en bloemen te kweken. Via een plukabonnement of tegoedbonnen kunnen inwoners groente, fruit, kruiden of bloemen komen plukken. Naast de plukabonnementen voor particulieren zullen er ook er ook groente- en fruitpakketten worden samengesteld en verkocht aan kinderdagverblijven/naschoolse opvang, basisscholen, restaurants in Delft en andere lokale afnemers.

In de pluktuin proberen we zoveel mogelijk lokale materialen en energie te hergebruiken. Zo worden Delftse deelnemers betrokken bij de opkweek van planten en bomen. Tegelijkertijd kunnen deelnemers,  restaurants en kinderdagverblijven hun GFT-afval inleveren en gebruiken we dit als compost op de Delftse PROEFftuin.

De planten worden op biologische wijze verbouwd, waarbij ook zo veel mogelijk volgens de principes van permacultuur wordt gewerkt:

  1. Zorg voor de aarde: wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest, en door volgens de permacultuur methodes te werken, keert de natuurlijke vruchtbaarheid van het land terug.
  2. Zorg voor de mens: deelnemers krijgen iedere week een gevarieerd pakket met verse groenten en soms fruit. De inhoud kan iedere week weer anders zijn, afhankelijk van de seizoenen en de weersinvloeden.
  3. Eerlijk delen: met een vaste wekelijkse prijs betalen deelnemers het gebruik van het land, het zaaigoed en de geleverde arbeid. Aan het einde van het jaar krijgt de deelnemer inzage in de begroting, en bespreken we samen de plannen en de begroting voor het nieuwe jaar.

De boom- en plantenkwekerij

Om in Delft en omgeving meer eetbaar groen te creëren en de diversiteit te vergroten zal de Delftse PROEFtuin naast een pluktuin ook bestaan uit een kwekerij voor bomen, klein-fruit en ander plantmateriaal. De opgekweekte planten en bomen zijn bestemd voor de private- als publieke ruimte in Delft, zoals bijvoorbeeld buurtmoestuinen elders in de stad. Inwoners uit Delft kunnen een kleine plant (stek) of boom (ent) kopen voor hun eigen tuin of woonwijk. Ook zullen er zogeheten ‘Spoorbomen’ worden opgekweekt die vervolgens door de gemeente worden gebruikt voor de aanleg van nieuwe wijken in de Delftse spoorzone. Verder zullen er ook bomen en planten worden gebruikt in buurtmoestuinen elders in de stad bij de ontwikkeling van eetbaar groeninitiatieven.

De PROEFtuin als educatief kenniscentrum

Het is de bedoeling dat de Delftse Proeftuin een belangrijke ontmoetingsplek wordt voor een groeiend netwerk van personen en bedrijven om kennis, ervaring en zaad- en plantmateriaal met elkaar te delen. Mensen kunnen in de PROEFtuin terecht voor advies over alle aspecten van duurzaam voedsel; van teelt tot bewaring en bereiding. Naast het duurzaam verbouwen en verwerken van voedsel zal er ook aandacht zijn voor ontwikkeling van permacultuuroplossingen voor water, energie en bouwen. Hierbij zullen er nieuwe initiatieven worden begeleid om mensen te leren over hoe je permacultuurprincipes kunt toepassen in je eigen leefomgeving, zoals in je eigen huis en tuin.

Voor het delen van kennis en ervaringen worden er netwerkbijeenkomsten, cursussen (waaronder de bestaande Basiscursus permacultuur, workshops (fruitbomen entenfruitstruiken vermeerderen), lezingen en rondleidingen door de tuin worden georganiseerd. Ook zal er ruimte worden gecreëerd voor experimenten en kennisdeling op het gebied van duurzaam voedsel in de praktijk, waarbij er stageplekken worden aangeboden voor bijvoorbeeld studenten van Permacultuurschool Nederland, Hogeschool Inholland (studierichtingen op gebied van Environment, Food en Greenport (Unit Agriculture) en de TU Delft.

ru2lqp

Naast bovenstaande activiteiten, is stichting Groenkracht bezig om een educatietool permacultuur te ontwikkelen, in de vorm van een digitale applicatie, die basisscholen en kinderopvang kunnen toepassen in praktijktuinen en omgeving. Met deze educatietool willen we kinderen van 4 tot 12 jaar vertrouwd maken met de leefomgeving volgens de doelstellingen van permacultuur en bewust maken van de natuur als producent van voedsel en kleding en hiermee verantwoord leren om te gaan. Ook is het doel om kinderen te leren denken in samenwerkingsverbanden in de maatschappij en de natuur.

De Delftse PROEFtuin voor recreatie en ontspanning

Met de Delftse PROEFtuin willen we een aantrekkelijke plek creëren waar inwoners van Delft ook kunnen recreëren en ontspannen.  Zo biedt de Delftse PROEFtuin ruimte voor het organiseren van culturele, recreatieve en educatieve activiteiten zoals kruidenworkshops, bedrijfsuitjes, mobiele horeca, streekmarkten, tuinconcerten, theatervoorstellingen, kookworkshops etc. Ook zou de tuin gebruikt kunnen zijn als locatie voor het beoefenen van yoga en meditatiesessies en voor leefstijlcoaching voeding en beweging.

v6kjo6

Aan basisscholen en kinderdagverblijven wordt de mogelijkheid geboden om een stukje van de tuin tijdelijk in beheer te nemen. Hiermee kunnen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met het verbouwen van voedsel op een duurzame manier.

Verder zal er ruimte worden gecreëerd voor het organiseren van activiteiten waarbij zaden,  planten, en de oogst met elkaar kan worden geruild en mensen elkaar op een informele wijze kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen.

De PROEFtuin als leer-werkplek en re-integratie

In de Delftse PROEFtuin worden er(leer)werkplekken aangeboden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de Delftse PROEFtuin willen we dagbesteding aanbieden aan mensen met een zorg- en/ of hulpvraag. Hiervoor wil stichting Groenkracht een samenwerking aangaan met bestaande re-integratiebedrijven.  Met de tuinteams zal gezamenlijk gewerkt worden aan gevarieerde activiteiten op de tuin. Deze werkzaamheden zullen worden afgestemd met verschillende soorten hulpvragers, naar ieders voorkeur en mogelijkheden. Stichting Groenkracht zal hierbij verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van werkzaamheden in de tuin. De persoonlijke werkbegeleiding blijft hierbij in handen van een deskundige zorgbegeleider.

Crowdfunding campagne 

In het najaar van 2014 startte Stichting Groenkracht  met de aanleg van de PROEFtuin in de Delftse spoorzone.

Voor financiering van de Delftse PROEFtuin is Stichting Groenkracht van start gegaan met een crowdfunding campagne waarbij we inwoners en bedrijven van Delft een bijdrage vroegen in de financiering van de Delftse PROEFtuin. We doen dit door het scheppen van een beeld van een zee van minimaal 10.000 zonnebloemen in de Spoorzone. Inwoners en bedrijven kunnen een zonnebloem kopen (keuze uit verschillende prijspakketten) die wij voor hun in de Spoorzone neerzetten. We gebruiken deze zonnebloemen als een levende omheining om de Delftse PROEFtuin. De campagne zal zich niet beperken tot de verkoop van zonnebloemen. Er zijn verschillende tegenprestaties zoals een kinderfeestje, een fruitboompje, een plukabonnement of een VIP-behandeling bij de opening.

2w1yxs9