Persoonlijke verhalen over samen tuinieren

Stichting Groenkracht bestaat 10 jaar en verzamelden we persoonlijke verhalen die een mooi beeld schetsen van wat de groene projecten die we hebben opgestart in de afgelopen jaren en waar we bij hebben geholpen betekenen voor Delft.

Meer eetbaar groen en meer buurttuinen zorgen voor meer groen in de wijken, wat – zo blijkt uit vele onderzoeken – bijdraagt aan de leefbaarheid in de stad. Daarbij dragen deze plekken bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Door deze initiatieven te verankeren in de stad laat Groenkracht stadsbewoners kennismaken met de herkomst van gezond voedsel, stimuleren ze het samen actief buiten zijn in het groen en ontstaan er ontmoetingen tussen buurtbewoners.

Deze verzamelde verhalen zijn onderdeel van de viering van het 10-jarig jubileum van Stichting Groenkracht. Naast deze verhalen ontwikkelde de stichting ook een expositie, genaamd NATUURLIJK SAMEN, lanceerden we een prijsvraag en organiseren we een dag vol activiteiten Het Groene Feest.