Bijentuin

bijentuin

In de Gillisbuurt is in het voorjaar van 2014 een nieuwe buurtmoestuin opgericht: de Bijentuin. Met de deelnemers uit de omliggende flats is de aanleg voorbereid en aangelegd. In totaal hebben 26 deelnemers een tuintje.

Gillisbuurt
De gemeente wil graag het groengebied in de Gillisbuurt gevarieerder maken. Er zijn veel struiken gerooid en bomen gekapt om ruimte te maken voor nieuwe, gevarieerde beplanting in het groen tussen de flats. Groenkracht heeft geadviseerd welke beplanting hier geschikt is waar bewoners ook lekker van kunnen eten: fruitstruiken, hazelaars en krentenboompjes zijn nu allemaal in het gebied te vinden. Ook is een mooie variatie aan fruitbomen nieuw aangeplant: appel-, peren- en pruimenbomen. Achter de Haydnflat is een buurtmoestuin aangelegd

Ontwerp
Tijdens twee workshops heeft Groenkracht met geïnteresseerde bewoners gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe tuin. Rutger Spoelstra van Groenkracht heeft de plek geanalyseerd en heeft het ontwerp gemaakt.
Er staan hoge bomen, waardoor er alleen aan de rand veel zon zal zijn. De plek is goed beschut tegen wind. De mensen wilden graag een eigen stukje, van verschillende groottes. Er komt aan de meest donkere kant een plek met alleen kruiden. Ook tussen de fruitstruiken aan de rand kunnen kruiden staan.
Een waterpomp is belangrijk, met een vijver om het water af te voeren. Verder is er een zitmogelijkheid met twee banken. Bij de entree zijn verhoogde bedden: boomstammen met daartussen aarde.

jpaa29
9tlwk6

Aanleg
De tuin is aangelegd in drie middagen met de bewoners. Allereerst is rand van de tuin aangelegd met fruitstruiken. Tijdens de tweede aanlegdag zijn de paden aangelegd met houtsnippers en is de vijver gegraven. Tijdens de laatste aanlegdag zijn de bedden opgehoogd en verdeeld onder de geïnteresseerden. Het bleek een hele klus om dit eerlijk te laten verlopen. De gemeente plaatste de waterpomp.

20jn18o

Beheer
Stichting Groenkracht begeleidt de groep tuiniers nog waar nodig. In principe zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het beheer van de tuin. Hiervoor hebben de bewoners een beheerovereenkomst met de gemeente afgesloten. In de zomer van 2015 hebben we geholpen bij het plaatsen van een hekje om de tuin. De deelnemers wilden dit graag, omdat er veel ballen in de tuin rollen vanuit de naastgelegen speelveldje. Hierdoor kregen de fruitstruiken weinig kans om te groeien. De tuiniers hadden hiervoor zelf een subsidie aangevraagd. Met het hekje ziet de tuin er netjes uit.

Meer informatie
Bijentuin
Schubertlaan (achter de Haydnflat)
Delft