Gillis Paradijs

gillis paradijs

De tijdelijke tuin het Gillis Paradijs aan de Chopinlaan is na vijf jaar recentelijk opgeheven. Met de tuincommissie maken we plannen voor een nieuwe tuin in de wijk Buitenhof. Naast basisschool de Horizon aan de Brahmslaan is een geschikte plek gevonden.

We bedanken iedereen die met veel enthousiasme in deze tuin heeft gewerkt en hopen elkaar binnenkort weer te ontmoeten in de nieuwe buurtmoestuin.

Groenkracht heeft in opdracht van Woonbron Delft een tijdelijke buurttuin in de Gillisbuurt gerealiseerd. In deze buurttuin genaamd Gillis Paradijs zijn zo’n honderd vrijwilligers actief. De tuin ligt in een multiculturele buurt, waar bewoners meestal geen eigen tuin hebben. In de buurttuin ontmoeten de bewoners elkaar en verbouwen er groenten en fruit. Van elkaar leren is een belangrijk principe. Groenkracht zorgt voor het overzicht en de middelen.

Ontwerp
Het ontwerp van de tuin is tot stand gekomen door de inbreng van alle belangstellenden uit de buurt. Naast eigen tuintjes wilde men ook gezamenlijk tuinieren. Zo is er nu een bloemenweide, een plek om samen te zitten en zijn er fruitbomen in het ontwerp opgenomen.

gillistuin1gillistuin

Begeleiding
Stichting Groenkracht heeft de deelnemers begeleid bij de aanleg van de tuin in 2012. Sinds de aanleg begeleiden we de deelnemers in opdracht van de gemeente Delft en Woonbron om zelfstandig de tuin te beheren. We hebben een tuincommissie opgericht die namens de gehele groep afspraken maakt met Woonbron en de gemeente.
De tuincommissie zorgt voor de verdeling van de tuintjes als er nieuwe deelnemers zijn. Verder zorgt de tuincommissie voor de regels in de tuin. Vanwege de diversiteit van verschillende culturele achtergronden van de deelnemers is het niet vanzelfsprekend dat de tuiniers met elkaar samenwerken. Onze begeleiding versterkt de onderlinge samenwerking door te werken aan de wensen van de deelnemers. Zo hebben we samen met de tuincommissie een oogstfeest georganiseerd, een waterpomp aangelegd en anti-hondenpoep-bordjes gemaakt.

Meer informatie
Gillis Paradijs
Chopinlaan (naast woonzorgcentrum Die Buytenweye)
Delft

 

 

fotoapril2012 007
IMG_4478

bekijk de foto-impressie