Stichting Groenkracht

De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaam voedsel en het realiseren en het vergroten van het gebruik van duurzaam voedsel.

De Stichting is in 2012 opgericht. Esmeralda van Tuinen is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij wordt hierin ondersteund door verschillende personen: Rutger Spoelstra maakt de ontwerpen voor de tuinen, begeleidt de aanleg en verzorgt de educatie. Remco Looman verzorgt het systeembeheer. Marola Servaas verzorgt de boekhouding. Suzanne Wardenaar is coördinator van het Mobiele Tuinteam. Voor de jubileumactiviteiten maken we gebruik van de inzet van Ron Blom, Carola van der Heijden, Annet Thoms, Annemarie Oorthuizen en Maiwynn van der Loos.

Het stichtingsbestuur bestaat uit: Linda Peters (voorzitter), Kees Louisse (secretaris) en Ruben Smits (penningmeester).

 

Werkwijze
Om de doelstellingen te bereiken werkt de Stichting intensief samen met veel verschillende partijen. In de afgelopen jaren heeft de Stichting een netwerk opgebouwd van bewoners, permacultuurspecialisten, basisscholen, kinderopvang, corporaties, gemeente en lokale ondernemers die ook meer eetbaar groen in de stad willen.

In de praktijk hebben we de volgende aanpak:

 1. Oprichten van Permacultuurtuinen in en rond Delft
  Stichting Groenkracht helpt bij het initiëren, aanleggen en gebruiken van permacultuurtuinen in en rond Delft, zoals Wippoldertuin, Gillis Paradijs, buurttuin Tanthof, Bijentuin, Papavertuin, buurttuin Delfgauw, Popta Garden, Campus Farm en Buurttuin Voor Bij De Horizon.
 2. Fruitbomen en andere pluk initiatieven
  Naast tuinen werkt Stichting Groenkracht ook aan stimuleren van het plukken en eten van fruit, kruiden, noten, wortels uit het ‘wild’. Dit doen wij door het kweken en planten van fruit- en notenbomen in de openbare ruimte, zoals in de voedselbosjes in het Stiltegoed.
 3. Cursussen en workshops
  De Stichting verzorgt regelmatig cursussen en workshops, zoals de basiscursus Permacultuur van 8 dagdelen, de workshop enten van fruitbomen, de workshop fruitstruiken vermeerderen en de workshop ‘start je eigen buurtmoestuin’.
 4. Verbindende factor: Delftse PROEFtuin (2015-2019)
  Om het netwerk van de decentrale tuinen te verbinden en te voeden met ideeën en planten is de Delftse PROEFtuin ontwikkeld, bestaande uit een pluktuin, boom- en plantenkwekerij en een educatief kenniscentrum. Deze PROEFtuin is aangelegd in het nieuwe stadsgebied in de spoorzone (Nijverheidsstraat 7).

Stichting Groenkracht heeft een ANBI-status.

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

Jaarverslag 2014

Jaarrekening 2014

Beleidsplan

Jaarverslag 2013

Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2012