14 februari: eerste werkdag

Zet het vast in uw agenda: zaterdag 14 februari is de eerste werkdag in de PROEFtuin. Die middag is er ook voor de pers een rondleiding vanaf 14.00 uur.

Deze week is de eerste fase van start gegaan. Heuvels en greppels worden aangebracht en we verwerken een grote hoeveelheid compost door de grond. Daarna worden de paden aangelegd en gaan we de tuin beplanten. Groenkracht beplant een groot deel van de tuin met fruitbomen en – struiken, maar we gaan ook groenten verbouwen.

Wilt u meewerken?
Wilt u als vrijwilliger meewerken in de Delftse PROEFtuin? Dan kunt u zich aanmelden voor de werkdagen op de site www.groenkracht.nl. Als u op een andere manier wilt bijdragen, kunt u mailen naar proeftuin@groenkracht.nl. En dan hopen wij u op de eerste werkdag op 14 februari te zien.