Conceptontwerp Delftse PROEFtuin

De PROEFtuin wordt een levendige tuin waarin mens en natuur de ruimte krijgen. Het ontwerp is dan ook speels: vol ronde vormen, hoogteverschillen en interessante variatie. Er worden hoge wallen aangelegd, waarlangs greppels lopen die het regenwater zullen opvangen. Tussen en op die wallen komen allerlei elementen zoals groentebedden, fruitstruiken, zitplekjes, pergola’s en een veldje waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Hoewel het ontwerp in grote lijnen af is, zien we graag nog kunstenaars, cateraars of andere groentengrootverbruikers een rol spelen in onze tuin. Ideeën en initiatieven die de PROEFtuin kunnen versterken, blijven dan ook welkom.

 

Hoge en lagen wallen/heuvels met fruitbomen

Op beide percelen komen hoge en lage wallen om een microklimaat te creëren: een hoge wal van 2 meter hoog, vervolgens een greppel. Naast de greppel komt een wandelpad en vervolgens ruimte om groentes te telen. Vervolgens komt er een lagere wal van een meter hoog, waarlangs ook weer een greppel wordt gegraven van 50 cm diep voor de opvang van hemelwater.

De hoge wal komt aan de buitenkant van de tuin te liggen en heeft aan de buitenkant een steile helling (45 graden) en loopt aan de binnenkant flauw af waardoor er ruimte is voor drie rijen fruitbomen. De steile buitenkant van de wal wordt begroeid met inheemse planten met stekels voor een goede afzetting van de tuin en die tevens goed zijn voor insecten en bijen, zoals bijvoorbeeld bramen en duindoorn. Op de binnenkant van de wal (de niet steile helling) komen drie rijen met fruitbomen van verschillende rassen en hoogtes om zo een golvende lijn te creëren.

proeftuin_ontwerp-pagina006

Greppel/ swirl

Direct naast de heuvels wordt een greppel gegraven van 50 cm diep. De greppel doet dienst als wadi een systeem voor afvoer en opvang van hemelwater.

proeftuin_ontwerp-pagina003

Teeltbedden voor groenten die worden begrensd met smalle looppaadjes:

In het midden van de tuin tussen de heuvels/ wallen in komt ruimte voor het telen van groenten:

 • vaste bedden van 2,5 meter breed
 • de bedden worden afgezet met paaltjes en begrensd met smalle looppaden
 • de smalle looppaden ingezaaid met witte klaver. Witte klaver is het hele jaar groen en goed beloopbaar. Witte klaver is ook goed voor op arme grond en kan worden gebruikt als compost voor op de bedden.
 • Voor het telen van de groentes wordt niet met gildes gewerkt. Voor het creëren van een gilde is namelijk vaste beplanting nodig en pioniersgrond is hier nog niet geschikt voor (hier heb je een andere bodembalans voor nodig)
proeftuin_ontwerp-pagina005

Natuurlijke Oever/ waterzuivering

De sloot langs de kavel wordt gebruikt voor afwatering van de riolering. Het idee is ontstaan om een natuurlijke oever aan te leggen met waterzuiverende planten, wat ook interessant is voor educatie:

 

 • In totaal gaan we 5 meter natuurlijke oever creëren door de helling af te graven en minder steil te maken. Ongeveer 2 meter hiervan is bestemd voor natuurlijke oever die drassig zal blijven. Dit is zone 5, bestemd voor natuur. Vervolgens komt er een pad en dan komt de 2 meter oever die wordt gebruikt voor groenten, kruiden en warmteminnende planten.
 • Door de reflectie van het zonlicht is de helling geschikt voor warmteminnende kruiden/ planten.
 • Planten voor op de oever: Riet en wilgen voor de waterzuivering. Riet in de sloot neemt afvalstoof op je kan het maaien en vervolgens composteren.
 • Met wilgen kan je een wilgenschip maken voor in de sloot.
 • Naast riet en wilgen is er ook plaats voor waterplanten zoals lisdoorn, zwaardbloem, moerasspirea
 • Langs de oever kun je Zuid-Europese vruchtenbomen laten groeien:

– Granaatappel

– Vijgen

– Kaki/ sharon fruit

– Winterharde citroen

 • langs de oever stenen stapelen die warmte vast houden en daar kruiden laten groeien.

 

Piramide – Pergola

Langs de weg tussen de twee kavels gaan we met betongaas pergola’s construeren in piramidevorm:

 • Piramides komen 5 meter uit elkaar te staan en worden aan elkaar verbonden met een atlasdraad, waarover planten kunnen groeien/ klimmen.
 • Pergola begroeien met klimplanten zoals kiwi en druif

 

Westelijke hoek

In de hoek van de tuin waar de grond nog gesaneerd moet worden (westelijke hoek van kavel: nijverheidsstraat 1 t/m 5), raadt de gemeente af om grondbewerking uit te voeren en daar te gaan graven. Het is een oppervlakte van ongeveer 50m2.

 

Speel- en yogaveldje

Rondom het yogaveldje komen bessenstruiken te staan.

Links naast het yogaveldje is er plaats voor ongeveer 8 perzikbomen. Deze komen 3,5 tot 5 meter uit elkaar te staan.

 

Bloemen:

 • Zonnebloemen door de hele tuin
 • Bij-vriendelijke planten/ bloemen (sneeuwklokjes, krokussen, blauwe druifjes)