Aanleg voedselbosjes Stiltegoed

We helpen bij de aanleg van twee voedselbosjes in het Stiltegoed. Help je mee? Op zaterdag 5 maart maken we de paden en het schapenhek. Op 12 maart gaan we planten en op 19 maart maak je je eigen fruitstruik in de workshop stekken. In dit zenbos op initiatief van Zen.nl Delft komen twee verschillende voedselbosjes. Inschrijven gaat per tijdvak. De ingang van het Stiltegoed vind je aan de Bieslandseweg ter hoogte van nummer 2.

In 2021 heeft Zen.nl Delft op het Stiltegoed twee zenbosjes aangeplant. De bomen leggen CO2 vast en bevorderen biodiversiteit. En het Stiltegoed als unieke plek voor stilte en reflectie in de natuur wordt hiermee ondersteund. De twee zenbosjes zijn onderdeel van een reeks van vijf en komend voorjaar gaat Stichting Groenkracht helpen om de volgende twee elementen aan te planten. Dat worden alle twee voedselbosjes.

 

Voedselbos

Een voedselbos is een bos(je) waarbij de natuurlijke opbouw van een bos (met bomen, struiken en klimplanten) wordt nagebootst met enkel eetbare planten. We hebben twee ontwerpen gemaakt.

Het voedselbos dat grenst aan het al bestaande zenbos zal een soort mix worden tussen een Tiny forest en een voedselbos. Er worden veel (inheemse) eetbare soorten aangeplant, maar daartussen komen ook veel inheemse wilde soorten. Het idee is dat er op deze manier sneller een bossysteem ontstaat, wat weer gunstig is voor de groei van de eetbare soorten.

Naast deze mix tussen Tiny forest en voedselbos komt een bosje dat is geïnspireerd door alle eetbare Oosterse soorten die ook in het Nederlandse klimaat goed gedijen. Een deel van deze soorten worden al algemeen aangeplant in plantsoenen en tuinen, maar veel mensen weten niet dat ze eetbaar zijn.

Een ander deel van de planten is bekend van Oosterse gerechten of vakantie, maar hiervan is minder bekend dat ze ook goed in ons klimaat groeien.

 

In maart gaan we planten

De twee bosvakken hebben we vorig jaar al ingezaaid met kruiden om de bodem klaar te maken voor de bomen. Op drie zaterdagen in maart gaan we planten, stekken en een schapenhek maken.

5 maart

We maken van het bestaande raster een mooi schapenhek, met latten, draad en palen. Van Wilgentakken bouwen we een constructie waar we klimplanten tegenaan laten groeien en we gaan het slingerpad door de bosjes alvast uitzetten en bedekken met houtsnip. Er kunnen 10 mensen tegelijkertijd aan het werk en je kunt je per dagdeel inschrijven via dit formulier.

12 maart

We gaan planten! Er wordt een grote variëteit aan eetbare bomen, struiken en kruiden aangeplant. Voor het plantwerk zijn 6 mensen tegelijk aan het werk. Je kunt per tijdvak inschrijven in het formulier.

19 maart

We gaan stekken en struiken planten. Wil je ook leren hoe je een nieuwe bessenstruik “maakt”?  Tijdens deze workshop stekken leer je hoe je fruitstruiken kunt stekken. We maken stekken van verschillende soorten bessen. De workshop begint met theorie en daarna gaan we in aan de slag met stekken maken. Tot slot gaan we een deel van de stekken planten in het voedselbos dat we aan het aanleggen zijn. Na afloop neem je een stek naar keuze mee naar huis. Er kunnen 10 mensen deelnemen en inschrijven kan via het formulier.

Donaties zijn welkom op NL 92 TRIO 0320 1374 73 van de St. Meer Bomen Planten o.v.v. zenbos Delft