Eerste prijs ontvangen

Zaterdag 16 februari ontving Stichting Groenkracht de ‘Delft je wordt steeds leuker!’ prijs uit handen van de fractie van GroenLinks Delft. GroenLinks kent deze prijs ieder jaar toe aan een initiatief dat een positieve maatschappelijke betrokkenheid bij Delft toont. Groenlinks laat hiermee haar waardering blijken voor onze inzet om Delft duurzamer, groener en socialer te maken. Eerder werd de prijs uitgereikt aan onder andere Hotel de Plataan, De Fietstaxi en de Wereldzaak.

Stichting Groenkracht is zeer blij en vereerd met de toekenning van de ‘Delft je wordt steeds leuker!’ prijs. We zien graag elke Delftse bestaande èn nieuwe buurt verder verkleuren met eetbaar groen. Groenkracht wil graag helpen om dit mogelijk te maken, samen met de bewoners. Om dergelijke initiatieven te verankeren in een duurzame stedelijke context, heeft Groenkracht de gemeente uitgedaagd om het thema voedsel een meer prominente plek te geven in haar beleid en samen met de stad een Voedselagenda op te stellen. GroenLinks gaat hierover nadenken.