Evaluatierapport eerste jaar PROEFtuin

Suzanne Le Comte, vrijwilliger Ondersteuning en Advies heeft in opdracht van Stichting Groenkracht een evaluatie uitgevoerd van het eerste jaar PROEFtuin. Er zijn veel positieve resultaten te melden. Vooral op het gebied van Samenwerking en Publiciteit. Het rapport komt tot een aantal aanbevelingen waarvan de belangrijkste is dat de drempel die omwonenden ervaren, weggenomen moet worden. De betrokkenheid van de buurt is een kans die nog onvoldoende benut wordt. Lees hier het  Evaluatierapport PROEFtuin – Eén jaar Delftse PROEFtuin