Gillis Paradijs

In het voorjaar van 2012 heeft Groenkracht de opstart van een tijdelijke buurttuin in de Gillisbuurt ondersteund in opdracht van Woonbron Delft. In de buurttuin ‘Gillis Paradijs’ zijn zo’n honderd mensen actief aan het tuinieren. In de multiculturele buurt wonen veel mensen in flats. In de buurttuin ontmoeten bewoners elkaar, worden groenten en fruit verbouwd en leren bewoners van elkaar.

Ontwerp

DSC01218

In februari 2012 heeft Groenkracht een workshop georganiseerd voor geïnteresseerden. Tijdens de workshop zijn de wensen en ideeën verzameld op basis waarvan het ontwerp is gemaakt. Naast eigen stukjes tuin wilde men ook gezamenlijk tuinieren. Zo zijn een bloemenweide, een plek om samen te zitten en fruitboompjes in het ontwerp opgenomen. In het ontwerp zijn elementen van permacultuur verwerkt, zoals wilde zones, biodiversiteit in de gezamenlijke stukjes en compostbakken. Op een aantal zaterdagen in het voorjaar van 2012 heeft Groenkracht de deelnemers begeleid bij de aanleg van de tuin. In fase 2 van het ontwerp is rekening gehouden met een groentetoren, kruidenspiraal en wilgentunnels voor kinderen. In het Gillis Paradijs hebben we vooral gewerkt aan de sociale kanten die permacultuur ook in zich kan hebben.

Sociale aspecten

IMG_4476

De organisatie van het Gillis Paradijs richt zich op openheid naar elkaar toe. In de Gillisbuurt is het niet vanzelfsprekend dat mensen samen werken. In de begeleiding van de tuin is het belangrijk om mensen hierin te stimuleren. De deelnemers maakten groepjes van vijf personen, waarvan één persoon contactpersoon is. Elk groepje beschikt over vier bedden en is verantwoordelijk voor een gezamenlijk stuk. De contactpersoon wordt door de tuinbegeleidster van Woonbron aangesproken over zaken als de tuin niet gebruikt wordt waar die voor bedoeld is. Ook de samenstelling van de groepen wordt door de tuinbegeleidster gecoördineerd, aangezien deze in de loop van de tijd wisselt.

Overzicht werkzaamheden

P1030518

Groenkracht heeft na de begeleiding in de opstartfase voor Woonbron een overzicht gemaakt op welke manier er aan de tuin gewerkt kan worden om het op een goede manier verder te ontwikkelen. Voor elk doel waaraan gewerkt kan worden hebben we meerdere middelen uitgewerkt. Zo kan openheid op meerder manieren gestimuleerd worden: door het tuinieren aan de gezamenlijke stukken te stimuleren en door ruilhandel in zaden, stekjes en oogst te faciliteren.

In september 2012 is een tuinteam van Firma van Buiten gestart met werkzaamheden in de tuinen van Stichting Groenkracht. Het tuinteam bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komende tijd zal vooral gewerkt worden in het Gillis Paradijs waar ze samen met deelnemers fase 2 en 3 vorm gaan geven.

We zijn trots op het resultaat. En we zien dat het gezamenlijk tuinieren ook sociale vruchten afwerpt.

fotoapril2012 007
IMG_4478

bekijk de hele foto-impressie