Nieuwe Buurtmoestuin Gillisbuurt

In de Gillisbuurt is in het voorjaar van 2014 een nieuwe buurtmoestuin opgericht. Met de deelnemers uit de omliggende flats is de aanleg voorbereid en aangelegd. In totaal hebben 26 deelnemers een tuintje.

Gillisbuurt

De gemeente wil graag het groengebied in de Gillisbuurt gevarieerder maken. Er zijn veel struiken gerooid en bomen gekapt om ruimte te maken voor nieuwe, gevarieerde beplanting in het groen tussen de flats. Groenkracht heeft geadviseerd welke beplanting hier geschikt is waar bewoners ook lekker van kunnen eten: fruitstruiken, hazelaars en krentenboompjes zijn nu allemaal in het gebied te vinden. Ook is een mooie variatie aan fruitbomen nieuw aangeplant: appel-, peren- en pruimenbomen. Ook is er ruimte gemaakt voor een buurtmoestuin. We starten op één plek: achter de Haydnflat. Als er meer ruimte nodig is omdat meer mensen in de toekomst willen tuinieren, kunnen er nieuwe moestuinplekken tussen de flats bij komen.

jpaa29

Ontwerp

Tijdens twee workshops heeft Groenkracht met geïnteresseerde bewoners gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe tuin. Rutger Spoelstra van Groenkracht heeft de plek geanalyseerd en heeft het ontwerp gemaakt. Er staan hoge bomen, waardoor er alleen aan de rand veel zon zal zijn. De plek is goed beschut tegen wind. De mensen wilden graag een eigen stukje, van verschillende groottes. Er komt aan de meest donkere kant een plek met alleen kruiden. Ook tussen de fruitstruiken aan de rand kunnen kruiden staan.

Een waterpomp is belangrijk, het liefst een pomp die grondwater oppompt. Er komt een vijver om het water af te voeren. Verder komt er een zitmogelijkheid met twee banken. Bij de entree komen verhoogde bedden: boomstammen met daartussen aarde. Bij de entree komt ook een kruidenspiraal van tegels.

9tlwk6

Aanleg

De tuin is aangelegd in drie middagen met de bewoners. Allereerst is rand van de tuin aangelegd met fruitstruiken. Tijdens de tweede aanlegdag zijn de paden aangelegd met houtsnippers en is de vijver gegraven. Tijdens de laatste aanlegdag zijn de bedden opgehoogd en verdeeld onder de geïnteresseerden. Het bleek een hele klus om dit eerlijk te laten verlopen. De gemeente plaatst de waterpomp.

20jn18o

Beheer

Stichting Groenkracht zal de groep tuiniers nog begeleiden waar nodig. In principe zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het beheer van de tuin. Hiervoor sluiten de bewoners een beheerovereenkomst met de gemeente. De tuin moet nog een mooie naam krijgen en er moet nog een bordje geplaatst worden.