Stand van zaken ondersteuning buurtmoestuinen

De eerste buurtmoestuin die Groenkracht aangelegde was de Wippoldertuin in 2011. Daarna volgde al meer tuinen, in 2018 de tiende. Hoe gaat het nu in al deze buurtmoestuinen? Met hulp van de MAEX-impuls hebben Esmeralda en Rutger van Groenkracht weer contact gezocht met de vertegenwoordigers van deze buurtmoestuinen. Er is een online enquête gehouden, er zijn gesprekken gevoerd en er is een start gemaakt met de gevraagde ondersteuning.

 

Enquête

Aan de contactpersonen van negen buurtmoestuinen is een online vragenlijst gestuurd. De vragenlijst is door tuiniers van zes tuinen ingevuld, in totaal door twintig respondenten. De meeste respondenten komen gemiddeld één keer per week (vakantieperiodes uitgezonderd en in de winter minder vaak). Anderen komen 1 à 2 keer per maand en sommigen zelfs 2 tot 5 keer per week. Een gemiddeld bezoek aan de tuin is 2 uur. De meeste tuinen regelen het beheer allemaal zelf, sommige tuinen krijgen hulp van een eventuele naastgelegen basisschool of kinderopvang. De meeste tuinen regelen de kosten onderling. Sommige tuinen hebben een aanvraag gedaan bij een fonds. De tuiniers vinden dat de tuin er prachtig uitziet met bloemen en dieren. Verder genieten ze van de ontmoetingen met andere tuiniers en dat ze steeds weer nieuwe dingen leren van de natuur. Wat tuiniers missen is:

  • goede watervoorzieningen (7 x genoemd)
  • een plek om te schuilen/gereedschapopslag (5 keer genoemd)
  • duidelijke afspraken (5 keer genoemd)

Groenkracht kan de tuin helpen bij:

  • nieuwe plannen maken voor de tuin, zoals andere indeling of uitbreiding (8 keer genoemd)
  • aanvullen van materialen (6 keer genoemd)

 

Ook voeren we gesprekken met vertegenwoordigers van alle negen tuinen om (naast de informatie uit de enquête) een volledig beeld te krijgen van hoe het op elke tuin gaat en welke ondersteuning zij verder kunnen gebruiken.

 

Gesprekken

De ondersteuningsbehoefte is onder meer afhankelijk van hoe oud de tuin is en hoe de samenwerking tussen de tuiniers onderling is. Zo wil de Wippoldertuin dat er een expert meekijkt naar de beplanting en samen met de tuiniers een teeltplan maken. Ook is er een start gemaakt met het vervangen van de houten vierkantemeterbakken die na 7 jaar inmiddels zijn beste tijd hebben gehad. De Popta Garden wil graag hulp bij het begeleiden van de jaarlijkse werkdag, waarbij wij ook materialen aanleveren, zoals compost en houtsnippers.

De Tanthoftuin is toe aan een nieuwe indeling en vervanging van een aantal materialen en vraagt daar hulp bij. De PROEFtuin wil ondersteuning bij het vinden van nieuwe tuinierplekken in verband met de ontmanteling van de PROEFtuin. Na het bieden van deze hulp kunnen de tuiniers weer met voldoende zelfkracht het beheer van de tuinen voortzetten.