Stichting Groenkracht nu officieel!

Vandaag, dinsdag 7 augustus, is na een lange voorbereiding Stichting Groenkracht nu officieel opgericht. We zijn erg trots dat we nu eindelijk officieel als Stichting kunnen opereren. De stichting heeft ten doel: het verbinden van personen en plaatsen in Delft
en omgeving om eenieder bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaam voedsel en het realiseren en het vergroten van het gebruik van duurzaam voedsel.

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Ted van der Klauw, secretaris Marit van Lieshout en penningmeester Jaap van Zwet. De oprichters Esmeralda van Tuinen en Eric Pol zullen geen plaats nemen in het bestuur maar de dagelijkse uitvoering voor hun rekening nemen. Ze hebben er alle vertrouwen in dat met stichting Groenkracht met dit bestuur de doelen op de juiste manier zullen worden nagestreefd.

“Op zich verandert er helemaal niet zoveel” volgens Esmeralda en Eric “We zullen vooral doorgaan waar we al die tijd al mee bezig zijn.”