Stichting Groenkracht op Bieslanddagen

Op de Bieslanddagen (1 en 2 september j.l.) organiseerde Groenkracht verschillende activiteiten voor de bezoekers van de biologische moestuin van groenteboerin Linda Duijndam.
Bezoekers bouwden samen met kruidenvakvrouw Tanja Hilgers een kruidenspiraal. Die werd daarna met permaculturist Rutger Spoelstra ingeplant. Kinderen mochten bloemzaadbommetjes maken. Ook gaf Groenkracht uitleg over eenvoudig tuinieren met een vierkantemetertuin. Het was een geslaagd en goed bezocht weekend. Meer foto’s in het Groenkracht fotoalbum op Google+.