Studenten Inholland adviseren over watersysteem Delftse PROEFtuin

Ook in tijden van droogte willen we de Delftse PROEFtuin van water voorzien. Maar hoe verzamelen we schoon water en verspreiden we dit over de twee veldjes op een natuurvriendelijke manier? Studenten van Hogeschool Inholland Delft adviseerden ons hierbij.

Het terrein achter de Aldi wordt in korte tijd getransformeerd van een kale vlakte in een groene oase. De aanleg van de Delftse PROEFtuin is inmiddels begonnen en vanaf het voorjaar worden er bomen en struiken geplant en groenten geproduceerd. Allemaal kwetsbaar groen dat in tijden van droogte van water moet worden voorzien. Het water uit de naastgelegen sloot is niet geschikt, omdat deze wordt gebruikt als riooloverstort.

Dat benodigde water is er nog niet maar moet er wel komen. Studenten Menno van Ooyen, Quintin Louwers, Yorin Niens en Thijs Lorrier van de opleiding Aeronautical Engineering van Hogeschool Inholland Delft hebben hun tanden gezet in dit vraagstuk. Zij hebben een praktisch, duurzaam en betaalbaar systeem bedacht, waarbij het hemelwater van het dak van Loods 015 wordt opgevangen, om dienst te kunnen doen als gietwater.

In de afbeelding is het systeem schematisch weergegeven. Het hemelwater gaat van het dak eerst naar een aantal 1000-liter tanks. Pas als die vol zijn gestroomd, verdwijnt het overtollige regenwater in het riool. De hemelwatertanks zijn met elkaar verbonden en vanuit de tanks loopt een leiding door de tuin. Op vier plekken wordt een pomp geplaatst, waar het water kan worden opgepompt. Meer details over het aan te leggen watersysteem vind je in het rapport Water Storage Project.

Om dit systeem verder uit te werken en aan te leggen zijn we op zoek naar vrijwilligers met verstand van (civiele) techniek, die het leuk vinden om mee te helpen met de realisatie. Ook zoeken we iemand die het leuk vindt om hier een coördinerende rol in te vervullen. Heb je belangstelling of wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar proeftuin@groenkracht.nl.