Verkenning Educatietool Permacultuur

Stichting Groenkracht voert in 2014 een verkenning uit naar een (digitale) educatietool permacultuur. De verkenning wordt uitgevoerd in opdracht van de Watercoalitie in samenwerking met Gemeente Delft.

Door een educatietool Permacultuur voor kinderen aan te bieden, krijgen kinderen, hun ouders en andere bewoners directe handvatten om samen te werken aan het sluiten van ecologische kringlopen in de directe leefomgeving. De ontwerpprincipes van permacultuur geven handvatten op het gebied van klimaat, micro-klimaat, water, bodem, energie, biodiversiteit en kringlopen. Door de eduactietool in de omgeving van bestaande buurtmoestuinen toe te passen kan de samenhang tussen deze onderwerpen eenvoudig duidelijk gemaakt worden. De educatietool wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd aangeboden, in de vorm van digitale applicaties voor tablets en smartphone. Hiermee vergroot je de beschikbaarheid van de lespakketten en zijn leerkrachten niet teveel tijd kwijt zijn met de voorbereidingen.

In de verkenning wordt onderzocht welke samenwerkingspartners en hulpbronnen er nodig zijn om de educatietool te ontwikkelen en verspreiden en wat de toegevoegde waarde van de educatietool zal zijn. Uit dit onderzoek zal ook naar voren komen wie de toekomstige gebruikers(groepen) zullen zijn en welke inkomstenbronnen er gevonden kunnen worden.