Voortuin De Papaver

In januari is Stichting Groenkracht van start gegaan met het ontwerpen van een voortuin bij het natuur-milieucentrum De Papaver in Delft. De tuin gaat onderdeel uitmaken van een natuur-belevingsroute door het Delftse Hout, die in het voorjaar van 2013 zal worden gerealiseerd.

Langs de natuur-belevingsroute Delfste Hout komen acht tot tien objecten te staan die via een centraal thema met elkaar verbonden zijn. Het is de bedoeling dat kinderen bij elk object, waaronder dus de voortuin, iets actiefs kunnen doen (klimmen, klauteren of kruipen, etc.), iets kunnen beleven (prikkeling van de zintuigen) en iets kunnen leren. Verder is het idee om in de tuin verschillende permacultuur-elementen te verwerken en de tuin tevens te koppelen aan een soort van speelbos. Op dit moment worden alle ideeën voor de tuin verzameld, vervolgens zullen we in maart van start gaan met de aanleg van de eerste tuinelementen zoals een kruidenspiraal en een aardbeientoren.