Workshop in Tanthof

Onlangs heeft de gemeente Delft een braakliggend terrein van zo’n duizend vierkante meter ter beschikking gesteld aan Stichting Groenkracht. Het veldje is gelegen in de Tanthof, vlakbij het Abtswoudsepark en is beschikbaar gesteld voor een periode van tenminste twee jaar. Het doel is om hier, in samenwerking met de buurtbewoners, eetbaar groen te laten komen. Met de naastgelegen basisschool de Eglantier maken we een leuke en interessante samenwerking! Op 9 november organiseerde Groenkracht een workshop om de ideeën voor het veldje te verzamelen.

De workshop was voor kinderen en volwassen. De junior-MR, (de medezeggenschapsraad voor leerlingen) bestaande uit 6 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, was enthousiast aanwezig. Ze hadden zich al goed voorbereid en in alle klassen gevraagd wat de kinderen graag terug willen zien op het veldje en hebben zo een flinke lijst verzameld. Ook waren er een paar ouders, de opbouwwerkster van de wijk, iemand van BSO Vindingrijk en Erika Kraai, directeur van de Eglantier. Na de introductiepresentatie van Eric  Pol van Groenkracht verdeelden we ons in twee groepen.

Ideeën door kinderen

Op het programma voor de kinderen staat als eerste een korte brainstormsessie over de invulling van het veldje aan de hand van een kaart. Niet onbelangrijk is hierbij ook het beheer, wie gaat wat bijhouden en wanneer? Gelukkig hebben de kinderen enorm veel ideeën. Op de vraag wie in de vakanties de planten water gaat geven bedenkt een van de leerlingen ter plekke een complex bewateringssysteem met sproeiers. “Dat gaat nooit lukken” merkt een ander op. “Wel als we een vijver maken en daar het water voor de sproeiers uithalen”, zegt een ander. Zo verschijnt op het midden van de kaart een vijver, waarna daaromheen kleine tuintjes verschijnen, “dan hoeft het water niet zo ver!”. Het plan dat eerder deze week door de leerlingen is bedacht is namelijk dat de kinderen uit groep 2 en 3 kleine tuintjes krijgen en worden begeleid door groepen 7 en 8.

Ideeën door volwassenen

De volwassenen zijn ondertussen druk aan het praten over de mogelijkheden voor het beheer van het terrein en de rol die hierin is weggelegd voor ouders, docenten en buurtbewoners. Hieruit komt het idee om een schema op te stellen voor de vakanties waarin de ouders de onderhoudstaken op zich nemen. Vervolgens wordt een inventaris opgesteld van de benodigde materialen en wordt gekeken wie er iets kan regelen of wie iemand kent dat wat zou kunnen leveren of bijdragen. Uiteindelijk sluiten ze de sessie af met een flinke lijst aan ideeën, werk aan de winkel dus!

Naar buiten

Voor een beter beeld van de inrichting van het terrein door de junior-MR gaan we naar buiten om paaltjes in de grond te slaan, hieraan vast maken we briefjes met daarop wat er komen moet. Terwijl de kinderen over het veld sjezen komen er nog veel meer ideeën naar boven. Als het paaltje van de wilgentunnel die de verbinding van het schoolplein naar het veld moet vormen in de grond geslagen wordt roept er iemand: “daar moeten bloemen naast komen, dan ziet het er supermooi uit als je door de ingang komt!”. En daar wordt het paaltje voor de bloemen al in de grond geslagen.

De twee groepen weer samen

Als de kinderen weer naar binnen zijn gegaan voor het laatste deel van de workshop, een moodboard maken, lopen de volwassenen een rondje over het veld om te kijken naar de indeling van de junior-MR. Als iedereen nog druk bezig is met knippen/plakken en tekenen op hun moodboard, om hun sfeerimpressie te geven, komen de volwassenengroep binnen. Tijd voor de nabespreking om te kijken wat beide partijen hebben gedaan en bedacht. Als een van de ouders het idee van een ontmoetingsplek met een bankje voor buurtbewoners noemt roept een van de kinderen: “dat hadden wij ook bedacht, kijk maar!” en hij laat trots een uitgeknipt plaatje van een bankje in een bloemenzee zien die op zijn moodboard is geplakt.

Afsluiting workshop

Zo blijken de ideeën van beide groepen veel overeenkomst te bevatten. Iedereen is erg enthousiast en er blijkt veel potentie te zijn voor het creëren van een leuke, gezellige, lekkere tuin met allerlei verschillende elementen erin. Groenkracht voegt alle informatie van die dag bij ideeën van de buurt, en maakt vervolgens een ontwerp en een plan van aanpak. Ook de ouders en Erika Kraai zullen aan de slag gaan om materialen en mankracht te regelen voor het opzetten van de tuin. In het voorjaar van 2013 leggen we de tuin aan!